(Ne)patogi klasė: darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais

Renginys nebeaktyvus

Klaipėdos Konferencijos informacija

Dar XX a. pabaigoje švietimo erdvėje prasidėjo aršios diskusijos apie demokratinės, įvairiapusiškos ir prie įvairių skirtingų vaikų poreikių prisitaikančios mokyklos kūrimo svarbą. Itin didelis dėmesys buvo skirtas specialiuosius ugdymo(-si) poreikius turintiems vaikams ir integraliojo ugdymo sistemos kūrimui bei plėtojimui.

Diskusijos šia tema netyla ir šiandien, tačiau vis dar negalime pasigirti, jog parengėme švietimo sistemą, kuri užtikrintų kokybišką integralųjį ugdymą bei kiekvieno
besimokančiojo individualius poreikius.

Kas tai ?

Kasmet didėjantis specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turinčių vaikų skaičius įrodo, jog tema yra itin aktuali ir prie galimų problemos sprendimo būdų paieškos turėtų prisidėti visi švietimo srityje dirbantys sektoriai ir už ugdymo kokybę atsakingi asmenys.

Nepaisant to, didžiausia atsakomybė krenta ant mokytojo pečių. Jis tampa jungtimi tarp švietimo politikų ir mokyklos bendruomenės narių, specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turinčių vaikų ir jų tėvų bei klasės bendruomenės, švietimo sistemoje disponuojamų dokumentų ir realybės, su kuria susiduria kasdien klasėje.

Konferencija „(Ne)patogi klasė”, skirta Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams,
kurie vis dar neranda atsakymų kaip pritaikyti ugdymo turinį mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių.
Mokytojams, kurie tiki, jog lygių ugdymosi galimybių ir švietimo prieinamumo principai gali tapti ne vien skambiomis frazėmis tarptautiniuose dokumentuose, bet ir realybe.

Mūsų užduotis ne vien pradėti keisti nuostatas, bet ir tinkamai pasiruošti metodiniu požiūriu.

Kodėl konferencija reikalinga ir aktuali?

Kurdami konferencijos programą atsižvelgėme į Lietuvos švietimo sistemoje susiklosčiusią situaciją: lėšų stygių, itin didelį pagalbos specialistų trūkumą, egzistuojančias neigiamas nuostatas ir mokytojams keliamus reikalavimus.

Ieškant efektyvių problemos sprendimų būdų būtina kalbėti apie mokyklos, tėvų ir kitų institucijų partnerystę bei mokytojų naudojamus efektyvius, integralųjį ugdymą užtikrinančius metodus.

Numatomos programos temos:

-
Lietuvos ir užsienio mokyklų situacijos apžvalga: mitai ir stereotipai su kuriais susiduriame kasdien;
- mokykla specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų akimis;
- integruoto ugdymo tobulinimo galimybės;
- mokykla visiems: nuo idėjos iki užtikrinimo;
- darbas su aukštesniųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais;
- mokyklos, mokytojų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvų partnerystė.


Registracija ir apmokėjimas

Registracija galima iki 2019 11 10.

apmokėjimas iki programos pradžios.

Konferencijos kaina:
 25 eur

Konferencijos trukmė: 8 ak. val.

Programos dalyviams bus išrašomi kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Programos akreditavimą patvirtinantis raštas: PDF

 • Renginio data

  2019 / 11 / 12

  Renginio laikas

  09:00

  photo
 • Renginio vieta

  Klaipėda, Lietuva

Renginio bilietai


(Ne)patogi klasė: darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais

25 €